Convocatòria del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial E.P.E. (CDTI) del Programa Neotec

S'ha publicat al BOE d'avui, l'extracte de la convocatòria de el Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial E.P.E. (CDTI) de l' Programa Neotec, que finança projectes empresarials de desenvolupament de tecnologia de petites empreses innovadores, en el marc de el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i del Subprograma Estatal de R+D+i Empresarial.

Requisits beneficiaris

Petites empreses de màxim 3 anys des de la seva constitució, amb domicili fiscal a Espanya.

Innovadora per a això ha de complir els requisits recollits a la lletra d. del Anexo I de la Orde CNU/1308/2018, de 28 de novembre:

a) Que pugui demostrar, mitjançant una avaluació realitzada per un expert extern, que desenvoluparà, en un futur previsible, productes, serveis o processos nous o millorats substancialment en comparació amb l'estat de la tècnica al seu sector i que portin implícit un risc de fracàs tecnològic o industrial.

b) Que tingui uns costos d'R+D d'almenys el 10 % del total dels costos d'explotació durant almenys un dels tres anys previs a la concessió de l'ajut. Si és una empresa nova sense historial financer, aquesta condició s'ha de complir a l'exercici fiscal en curs de conformitat amb la certificació d'un auditor extern.

Comptar amb un capital social mínim, o capital social més prima d'emissió o assumpció, de 20.000 €, desemborsat íntegrament, i inscrit totalment al registre corresponent abans de la presentació de la sol·licitud.

No estar cotitzades ni haver distribuït beneficis, ni haver sorgit d'una operació de concentració segons la Llei 15/2007, de 3 de juliol.

Tenir els comptes anuals dels dos darrers exercicis, si és el cas, dipositades al Registre Mercantil o registre oficial corresponent.

Actuacions susceptibles de suport

Nous projectes empresarials amb pressupost finançable mínim de 175.000 €, en qualsevol àmbit tecnològic o sectorial, que requereixin l'ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l'activitat investigadora i l'estratègia de negoci es base en el desenvolupament de tecnologia.

S'exclouen projectes el model de negoci dels quals es base primordialment en serveis a tercers, sense desenvolupament de tecnologia pròpia, les iniciatives que no reflecteixin clarament al seu pla d'empresa la continuïtat en el desenvolupament de tecnologia, o aquelles que directament o indirectament ocasionin un perjudici significatiu a medi ambient, o estiguin dirigides a augmentar l'eficiència dels combustibles fòssils.

Si el primer incorporació de persones amb grau de doctor a les empreses, per reforçar les capacitats d'absorció i generació de coneixement.

Els projectes hauran d'iniciar-se a partir del 1 de gener de 2022, i podran tenir una durada de 1 O 2 anys.

Despeses finançables: inversions en equips, despeses de personal (segons Annex I de la convocatòria), materials, col·laboracions externes i assessoria, i altres costos (lloguers, subministraments, cànons i llicències, despeses de patents i altres drets de propietat industrial, assegurances i despeses derivades de l'informe d'auditor).

Finançament

Subvenció de fins al 70 % del pressupost de lactuació (màxim de 250.000 € per beneficiari), i fins al 85 % del pressupost elegible si inclou la contractació laboral d'un doctor (import màxim de 325.000 € per beneficiari).

Compatible amb altres ajuts d'altres administracions o ens públics o privats, nacionals, internacionals, o de la Unió Europea.

Sol·licitud i termini

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 8 de juliol de 2021 (12:00 hores).

 

Més informació

Pàgina web del CDTI – Programa d'ajuts Neotec

Extracte de la convocatòria: Extracte de la Resolució de 7 de maig de 2021 de la Presidència del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial E.P.E. (CDTI), per la qual s'aprova la convocatòria per a l'any 2021 del procediment de concessió dajuts destinats a nous projectes empresarials dempreses innovadores (Programa NEOTEC) en el marc de el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i del Subprograma Estatal de R+D+i Empresarial (BOO el 14/05/2021)

Bases reguladores: Orde CNU/1308/2018, de 28 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió per part del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial, E.P.E., d'ajudes públiques en el marc del Subprograma Estatal d'I+D+i Empresarial del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2017-2020, destinades a empreses (BOO el 10/12/2018)

 

Deixa un comentari

La vostra adreça de correu electrònic no es publicarà.

veure més

  • Responsable: Col·legi Oficial d'Enginyers de Telecomunicació de la Comunitat Valenciana.
  • finalitat:  Moderar els comentaris.
  • legitimació:  Per consentiment de l'interessat.
  • Destinataris i encarregats de tractament:  No se cedeixen o comuniquen dades a tercers per prestar aquest servei.
  • drets: accedir, rectificar i suprimir les dades.
  • informació addicional: Podeu consultar la informació detallada a la Política de Privacitat.

Aquest web utilitza cookies pròpies i de tercers per al seu correcte funcionament i per a fins analítics. A l'fer clic al botó Acceptar, accepta l'ús d'aquestes tecnologies i el processament de les dades per a aquests propòsits. Més informació
privacitat